Om företaget

Vår affärsidé

Kjellbergs Bygg erbjuder till fastighetsägare, företag och privatpersoner i Sörmland och Stockholm, en helhetslösning i nybyggnads-, renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Detta gör vi utgångspunkt från att leverera högsta kvalitet och att miljölagar och regler följs. Genom detta förfarande skall vi aldrig behöva göra om ett redan genomfört arbete.

Vår vision – gör rätt från början

Vi skall göra rätt från början och leva upp till de förväntningar våra kunder har – både avseende vårt bemötande och vårt sätt att arbeta – för att kunden alltid skall återkomma med nya uppdrag till oss.

Vad vi gör

Vi fungerar som totalentreprenör – om kunden vill – vilket innebär att vi tar hand om projektet full ut och ser till att kvalitet, tidplaner och budget hålls.

Vi arbetar med nybyggnationer i både trä och betong, renoveringar, vattenskador, brandskador, stambyten.

Vi sätter personalens trivsel och säkerhet i första rummet genom kontinuerlig utbildning. Dessutom är vår ambition att hålla högsta möjliga kvalitet på verktyg, maskiner och byggnadsställningar och allt annat som vi använder i vårt dagliga arbete.

Se våra miljö- och kvalitetsdokument

Företagets historia

Kjellbergs bygg startades i Vagnhärad 1908 av Axel Kjellberg.

Mestadels byggdes villor, lador och vagnslider till bönderna på orten, och en stor del av Vagnhärads bebyggelse har under 1920-1940 talet byggts av Axel Kjellbergs företag.

1908 Axel Kjellberg startar byggföretag

1960 Alf Kjellberg tar över verksamheten.

1982 Kjell Kjellberg driver verksamheten vidare.

2006 företaget drivs i fjärde generationen av Johan Kjellberg.

Tveka inte att kontakta oss för ett möte!