Alphyddan

Category
Kommun & landsting

Beställare: Trosa Kommun
Tidsperiod: Jun 2010-Aug 2011
Storlek: 10 miljoner

Totalrenovering av Förskola

Under 2010 och 2011 utförde Kjellbergs Bygg i Trosa Ab ett större renoverings arbete på Alphyddans förskola.

Arbetet innerfattade utvändig upprustning av fönster och fasader, omläggning av yttertaket, tillbyggnad av entré med hiss och trapphus. Invändigt revs alla ytskikt, tilläggsisolering, nya ytskikt och nya rumsindelningar.

PDF om projektet