Skärlagsparken

Category
Företag

Beställare: Bröderna Gustafsson Byggnads AB
Tidsperiod:
kvarter 1 och 2 Dec 2011-Okt 2012
kvarter 3 Okt- maj 2013 och kvarter4 ej tidplanelagt

Storlek: ca: 100 Mkr
Entreprenadform: Samordnad generalentreprenad
Nyproduktion 80 lägenheter

Nyproduktion av 20 bostadsrätter och 60 hyresrätter i kvarteret Skärlagsparken i Trosa. Totalt 12 huskroppar och 8 förrådslängor. Pålade plattor med prefab betongstommar i tvåplan. Inflyttning i de 20 bostadsrätterna Kv 1 sker 1 Juli 2012. Inflyttning i hyresrätterna Kv 2 Nov 2012 och Kv3 Maj 2013

PDF om projektet