Archive

Beställare: Trosa Kommun Tidsperiod: maj 2013-sep 2013 Storlek: 8,8 miljoner Entreprenadform: Generalentreprenad Renovering av Skärlagsskolan. Renoveringens omfattning var delvis ny planlösning med nya grupprum och medierum. En ny entré till skolan byggdes. Matsalen och skolköket byggdes om. Ventilationen byggdes om med ett nytt aggregat. Nya akustiktak och ytskikten renoverades. Det var en...

Beställare: Trosa kommun Tidsperiod: maj 2012-sep 2012 Storlek: 4,8 miljoner Tillbyggnad av hedebyskolans idrottshall för den lokala innebandyföreningen Projektet innehöll en rivningsdel av fasad och en befintlig tillbyggnad. Den nya konstruktionen bestod av en betongplatta på mark, stålstomme och med en ny fasad med parocelement. Yttertak, isolerat på...

Beställare: Trosa Kommun Tidsperiod: Jun 2010-Aug 2011 Storlek: 10 miljoner Totalrenovering av Förskola Under 2010 och 2011 utförde Kjellbergs Bygg i Trosa Ab ett större renoverings arbete på Alphyddans förskola. Arbetet innerfattade utvändig upprustning av fönster och fasader, omläggning av yttertaket, tillbyggnad av entré med hiss och trapphus. Invändigt revs alla ytskikt, tilläggsisolering,...