Stadshotellets SPA

Category
Företag

Beställare: Jungfrutomten AB
Referens: Beställare Johan Markman
Tidsperiod: Jan 2010-Dec 2010
Storlek: ca: 19 Mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad Löpanderäkning

Totalrenovering av Trosastadshotell spa

Trosastadshotells Spa var nergånget och vattenskat efter 20 års verksamhet. Arbetena delades in i två etapper för att verksamheten skulle kunna pågå under tiden. Etapp 1 påbörjades under januari 2010. Det var markplan som revs ut till betongstommen. Ny planlösning med behandlingsrum, omklädningsrum och butik färdigställdes till Maj 2010. Där efter var det källarplan som revs ut. Grundvatten nivån ligger ca 1,5m upp på källarväggarna, källaren är konst- ruerad som en vattentät betong kassun.

På den pålade plattan var det fyllt med 300 mm singel och en överbetong som var mellan 150 och 200 mm tjock. Hela överbetongen i källarplan samt singel- skiktet bilades bort och forslades ut på en yta av ca 350 m2. Ny golvkonstruktion ny planlösning utfördes. All el, VVS och vent drogs om. Nytt ventilations aggregat installerades på vinden. Pool, torr och ångbastu byggdes, behandlingsrum, relaxrum och ett aromarum byggdes. Ytskikten bestod av kakel, klinker, mosaik och bambu. Källarvåningen tog i bruk 1:a advent 2010

PDF om projektet