Archive

Beställare: Jungfrutomten AB Referens: Beställare Johan Markman Tidsperiod: Jan 2010-Dec 2010 Storlek: ca: 19 Mkr Entreprenadform: Generalentreprenad Löpanderäkning Totalrenovering av Trosastadshotell spa Trosastadshotells Spa var nergånget och vattenskat efter 20 års verksamhet. Arbetena delades in i två etapper för att verksamheten skulle kunna pågå under tiden. Etapp 1 påbörjades under januari...

Beställare: Jungfrutomten AB Tidsperiod: Aug 2007-Dec 2008 Storlek: ca:16 miljoner Entreprenadform: Samordnad Generalentreprenad Löpanderäkning Totalrenovering av Kök och matsalar. Kakel på alla väggar i storköket, disk och matberedning. Massagolv på alla golvytor. Matsalar, Reception och lounge byggdes om med nya planlösningar och nya ytskikt. Utvändigt byggdes nya ventilationshuvar från köket samt...

Beställare: Statkraft värme AB Tidsperiod: 2011-2012 Storlek: ca: 2 mkr Entreprenadform: Generalentreprenad, löpanderäkning Om och tillbyggnad av Statkrafts värmevärk i Vagnhärad. Vår del av entreprenaden innebar att efter rivning av befintliga pannan ta hål samt gjuta igen den bef konstruktionen så att den anpassades till den nya pannan i...

Beställare: Bröderna Gustafsson Byggnads AB Tidsperiod: kvarter 1 och 2 Dec 2011-Okt 2012 kvarter 3 Okt- maj 2013 och kvarter4 ej tidplanelagt Storlek: ca: 100 Mkr Entreprenadform: Samordnad generalentreprenad Nyproduktion 80 lägenheter Nyproduktion av 20 bostadsrätter och 60 hyresrätter i kvarteret Skärlagsparken i Trosa. Totalt 12 huskroppar och 8 förrådslängor. Pålade plattor...